torstaina, heinäkuuta 19, 2007

Aliaksien luominen alias komennon avulla

Alias on lyhyt synonyymi pitkälle komennolle. Aliakset helpottavat jokapäiväistä Linuxin komentorivin käyttöä huomattavasti, koska usein tarvitut pitkätkin komennot voidaan lyhentää muutamaan merkkiin.

Alias luodaan yksinkertaisesti komennolla:

alias lyhenne="komento"


Käytännössä mille tahansa komennolle voidaan luoda oma alias. Esimerkiksi kotihakemistoon siirtyminen onnistuu komennolla:
cd ~

Jos kotihakemistoon halutaan siirtyä komennolla "koti", niin alias luodaan seuraavalla tavalla:
alias koti='cd ~'

Jonka jälkeen kotihakemistoon siirtyminen onnistuu yksinkertaisesti siis kirjoittamalla komento:
koti


Aliaksen poistaminen onnistuu unalias komennolla, eli jos halutaan poistaa edellisessä esimerkissä luotu koti komento, niin se onnistuu kirjoittamalla:
unalias koti


Listaus kaikista toiminnassa olevista aliaksista saadaan komennolla:
alias -p


Jos komentojen halutaan toimivan useassa konsolissa tai koneen uudelleen käynnistyksen jälkeen, niin aliakset pitää lisätä ~/.bashrc tiedostoon (jokainen alias omalle rivilleen). Jos komennot halutaan toimivan kaikilla järjestelmän käyttäjillä, niin silloin ne pitää lisätä /etc/bashrc (joissain distroissa /etc/bash.bashrc) tiedostoon.

Aliaksen kiertäminen onnistuu käyttämällä \-merkkiä komennon edessä. Jos on luotu esimerkiksi seuraavanlainen alias (joka siis poistaessa varmistaa jokaisen tiedoston poiston erikseen):
alias rm='rm -i'

Onnistuu sen kiertäminen (eli varmistuksia ei kysytä) yksinkertaisesti komennolla:
\rm jotain_poistettavaaNyt, kun alias komennon käyttäminen on hallinnassa, niin tässä vielä esimerkkejä muutamista hyödyllisistä aliaksista.

alias ll='ls -al --color=auto'
alias cp='cp -v'
alias rm='rm -v'
alias rm -rf='rm -rfv'
alias mv='mv -v'
alias md='mkdir'
alias grep='grep --color=auto -n'
alias nano='nano -w'
alias p='ps aux'
alias cd..='cd ..'
alias path='echo $PATH'
alias h='history'
alias c='clear'
alias grep='grep --color -n'
alias df='df -h'
alias du='du -sh'
alias a='alias'
alias ua='unalias'

kommentit (0):