maanantaina, elokuuta 06, 2007

RPM-pakettienhallinta YUM:in avulla

YUM (Yellow dog Updater, Modified) pakettienhallinta työkalua käytetään .rpm pakettien hallintaan Red Hat pohjaisissa Linux jakelupaketeissa. Tunnetuimpia YUM:ia käyttäviä distroja ovat Yellow Dog, Red Hat, Fedora, CentOS ja Red Flag.

Kaikki YUM:iin liittyvät komennot suoritetaan pääkäyttäjänä.


Pakettivarastot

Pakettivarastot voidaan lisätä /etc/yum.conf tiedostoon seuraavaan tyyliin:

[updates]
name=Pakettivarasto updates
baseurl=http://osoite.com/josta/paketit/loytyy/
gpgcheck=1


Paketti varastot voidaan myös yksinkertaisemmin lisätä /etc/yum.repos.d/ hakemistoon .repo päätteisinä tiedostoina. Lisääminen onnistuu siis kopioimalla .repo tiedostot /etc/yum.repos.d/ hakemistoon komennolla:
cp esimerkki.repo /etc/yum.repos.d/


Tarkemmat määritykset palvelimille ja muille tiedoille riippuvat käytettävistä pakettivarastoista.

Pakettivarastoille pitää lisätä vielä GPG avain, joka onnistuu seuraavasti:
Omalla koneella olevan avaimen lisäys:
rpm --import GPG-PUB-KEY.asc

Avaimen lisäys suoraan palvelimelta onnistuu komennolla:
rpm --import http://www.repository.com/GPG-PUB-KEY.asc


Pakettivarastojen näyttäminen/listaaminen onnistuu komennolla:
yum repolistPakettitietokannan päivitys

Kaikkien saatavilla olevien pakettien tietojen päivitys onnistuu komennolla:
yum check-updatePakettien etsiminen

Asennattavien pakettien etsiminen onnistuu komennolla:
yum search hakusana


Tarkempien tietojen saaminen halutusta paketista onnistuu komennolla:
yum info paketin_nimi


Pakettien riippuvuuksien listaaminen onnistuu komennolla:
yum deplist paketin_nimiPakettien asentaminen

Pakettien asentaminen onnistuu yksinkertaisesti komennolla:
yum install paketin_nimi


YUM tarkistaa asennettavan paketin riippuvuudet ja näyttää ne ennen varsinaisen asennuksen aloittamista. Jos asennus hyväksytään, niin myös paketin tarvitsemat riippuvuudet asennetaan. Asennuksen yhteydessä voi käyttää myös erilaisia valitsia.

Seuraava komento asentaa paketin, kyselemättä varmistusta:
yum -y install paketin_nimi


Seuraava komento ei tarkista GPG avaimia asennuksen yhteydessä:
yum --nogpgcheck install paketin_nimiPakettien poistaminen

Pakettien poistaminen onnistuu komennolla:
yum remove paketin_nimi


Myös paketit, jotka riippuvat poistettavasta paketista poistetaan.


Pakettien päivittäminen

Pakettien päivittäminen onnistuu komennolla:
yum update


Jos haluaa nähdä päivitettävät paketit ennen päivitystä, niin se onnistuu komennolla:
yum list updates


Yksittäisen paketin päivittäminen onnistuu komennolla:
yum update paketin_nimiKäyttämättömien pakettien poistaminen

Kiintolevyllä olevat turhat paketit voidaan poistaa komennolla:
yum clean packages


Joka poistaa kaikki ladatut paketit cache hakemistoista.

Komento:
yum clean headers


Poistaa puolestaan headers tiedot, jotka ladataan uudestaan seuraavalla YUM:in käyttökerralla.

Molemmat yllä mainitut komennot voidaan suorittaa komennolla:
yum clean allPakettien listaaminen eri tavoilla

Kaikkien saatavilla olevien pakettien listaus onnistuu komennolla:
yum list available


Asennettujen pakettien listaaminen onnistuu komennolla:
yum list installed


Pakettivarastojen ulkopuolelta asennettujen pakettien listaaminen onnistuu komennolla:
yum list extras


Vanhentuneiden pakettien listaaminen onnistuu komennolla:
yum list obsoletes


Viimeksi pakettivarastoihin lisättyjen pakettien listaaminen onnistuu komennolla:
yum list recentLisää tietoa YUM:in komennoista saa kirjoittamalla komentorivillä:
man yum

kommentit (0):