sunnuntaina, joulukuuta 17, 2006

Prosessin prioriteetin muuttaminen nice komennolla

Linuxissa nice komennon avulla voidaan säätää prosessien prioriteetteja. Prioriteettien muuttamisesta on hyötyä, kun halutaan määrittää miten paljon prosessi saa kuluttaa prosessorin tehoa. Prioriteetin voi määrittää väliltä -20-19. Mitä pienempi prosessin prioriteetin arvo on sitä enemmän se kuluttaa prosessorin tehoa ja vastaavasti suurempi arvo kuluttaa vähemmän prosessorin tehoa. Prosessin oletusprioriteetti on 0 (nolla). Tavallinen käyttäjä voi määrittää prosessin prioriteetin arvon väliltä 0-19 ja root käyttäjä voi käyttää 0-19 arvojen lisäksi myös negatiivisia arvoja väliltä -20 - -1

Komennon käyttäminen onnistuu kirjoittamalla komentorivillä:

nice -n prioriteetti komento &


Käytännössä esimerkiksi "ls -la" komennon suorittaminen matalalla prioriteetilla tapahtuu siis kirjoittamalla:
nice -n 15 ls -la

tai saman komennon suorittaminen korkeammalla prioriteetilla onnistuu komennolla:
nice -n 1 ls -la

tai saman komennon suorittaminen root käyttäjänä erittäin korkealla prioriteetilla onnistuu komennolla:
nice -n -15 ls -la


Tarkempia tietoja komennosta saa kirjoittamalla komentorivillä:
man nice

kommentit (0):